ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง

วันที่ลงข่าว: 10/07/20

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 1,990 ชุด (อำเภอเมืองระยอง จำนวน 1,400 ชุด) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว และเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จำนวน 5 ราย จิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ และการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน จิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 50 คน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก