ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วม พมจ.ตราด มอบถุงยังชีพและเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 10/07/20

            วันที่ 4 ก.ค. 63  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการทางการเห็น ซึ่งสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีนายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด นางสาวปรางรัตน์ วิเชียรเทียบ เจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตราด และคนพิการทางการเห็น ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดจำนวน 6 ราย เข้าร่วมที่ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดตราด

            สำหรับพิธีมอบถุงยังชีพและเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการทางการเห็น ในครั้งนี้ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 จึงได้จัดหาถุงยังชีพ พร้อมทั้งเงินเยียวยา จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับคนตาบอด หรือผู้พิการทางการเห็น ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดตราดจำนวน 58 ราย ประกอบด้วย ตำบลบ่อพลอย จำนวน 18 ราย ตำบลหนองบอน จำนวน 2 ราย ตำบลสะตอ จำนวน 4 ราย ตำบลแสนตุ้ง จำนวน 1 ราย ตำบลท่าพริก จำนวน 4 ราย ตำบลเนินทราย จำนวน 1 ราย ตำบลด่านชุมพล จำนวน 22 ราย และตำบลวังกระแจะ จำนวน 8 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 ให้กับคนตาบอดในจังหวัดตราด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก