ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเชิญชวนร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเชิญชวนร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้

            วันที่ 27 มิ.ย 63 ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจการของศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกล่าวว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาครบ 58 ปี โดยปีนี้ได้ขยายสาขามาตั้งที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นสาขาที่ 11 ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มีชัย ให้ใช้อาคาร 3 ชั้นที่ได้ก่อสร้างเอาไว้ก่อนมรณภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เนื่องจากในพื้นที่อำเภอปราสาท มีเด็กพิการทางสมองกว่า 200 คน ทำให้เด็กได้รับการดูแลและช่วยเหลือด้านร่างกายและพัฒนาสติปัญญาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ปกครองที่มีความขัดสน ยากไร้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งศูนย์แห่งนี้ นอกจากจะรับเด็กในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้ว ยังรับเด็กจากจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หรือจังหวัดใกล้เคียงได้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ได้แวะมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเด็กๆ คุณครู และพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กพิการเหล่านี้ หรือหากมีเงิน อยากจะทำบุญ นำอาหาร ขนม นมเนย มาเลี้ยงเด็ก ๆ ได้รับประทาน หรือมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สามารถนำมาบริจาคให้การช่วยเหลือได้ตลอดเวลา 

            สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 บ้านแสรโบราณ ถนนสุรินทร์-ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-551777 ปัจจุบันมีเด็กเข้ามาเรียนในศูนย์ฯ จำนวน 15 คน โดยมี นางวราญา สาลิกา เป็นประธานศูนย์ฯ เปิดรับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา อายุระหว่าง 3 ขวบ – 16 ปี เข้ามาดูแลประจำและไปกลับ พร้อมจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะอาชีพ วันจันทร์-ศุกร์ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก