ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามงาน One Home พม. ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

          วันที่  26 มิถุนายน 2563 นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีม One Home พม. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าพบปรึกษาข้อราชการ กับนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัครคีโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองพิเศษศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และติดตามการก่อสร้างบ้านปันสุขเพื่อคนไร้ที่พึ่ง โดยได้รับความร่วมมือการก่อสร้างจากยุติธรรมจังหวัด

          จากนั้น ได้ประชุม One Home เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจ พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิต โครงการ Productive Welfare "เปลี่ยนชีวิตคนไร้ที่พึ่ง จากบ้านกองขยะ สู่บ้านน้อยวิวภูทับเบิก"

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก