ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้มีภาวะบกพร่องทางปัญญา

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

         วันนี้ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง เป็นประธาน

          การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" ประจำปี 2563 อำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 10 กลุ่มคนพิการ ผู้มีภาวะบกพน่องทางสติปัญญา โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ้งมนุษย์จังหวัดระยอง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮอนด้า ปิยะ จำกัด บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด สาขาระยอง สถานประกอบการ ตะพงทรายทองวัสดุ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลเชิงเนิน ตำบลเพ ตำบลสำนักทอง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะงานบริการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มคนพิการ ผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีกิจกรรมปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" ให้บริการเคลื่อนที่ตามบ้าน จำนวน 11 คน ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าประดู่ ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเชิงเนิน ตำบลเพ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวก จำนวน 30 นาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

          ทั้งนี้ ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ ประชาชนกลุ่มผู้พิการ ผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และผู้ดูแลได้รับประโยชน์ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ฯลฯ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก