ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปัตตานี การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

          ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพัฒธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพให้คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการรับมอบถุงยังชีพ

          ด้วยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดโครงการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นในจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น กลุ่มที่หยุดประกอบกิจการทั้งเจ้าของกิจการและลูกจ้างที่หยุดกิจการชั่วคราว และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราว กลุ่มคนตาบอดที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เป็นต้น ซึ่งทำให้คนตาบอดได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติจึงทำให้ขาดรายได้ ซึ่งได้มีผู้แทนผู้พิการทางการเห็นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 12 คน เดินทางเข้ารับมอบถุงยังชีพและเงินรายละ 500 บาท

          ทั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี จะดำเนินการนำถุงยังชีพและเงินไปมอบแก่คนพิการทางการเห็นในส่วนที่เหลือ จำนวน 68 คน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และองค์กรด้านคนตาบอดในพื้นที่ จะได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นเพิ่มเติมอีก จำนวน 320 ราย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก