ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จับมือกับ ภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

            ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จับมือกับ ภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานให้กับสมาคมคนพิการ จ.มหาสารคาม เป็นแห่งที่ 9 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร “ร่วม สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

           ล่าสุด มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และสมาคมคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นแห่งที่ 9 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ ภายในงานมีนายธราวุธ ปะกิระเนย นายกสมาคมคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสาคร กัญญาคำ ผู้จัดการฝ่าย บมจ.ซีพี ออลล์ ตัวแทนชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบ 

          โดยที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ, สมาคมคนพิการ จ.นครปฐม, ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง, สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่, ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์, ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระกับผู้ถูกร้องเรียน จ.ฉะเชิงเทรา, คลีนิคมนุษย์ล้อ จ.หนองบัวลำภู, ศูนย์ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดอุดรธานี และจะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก