ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

            สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นในจังหวัดสตูล 200 คน

           วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 200 คน พร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ 500 บาท สำหรับวันนี้มีผู้แทนผู้พิการทางการมองเห็นเป็นผู้รับมอบ จำนวน 40 คน ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

           นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า เมื่อได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของคนตาบอด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสตูล สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน 200 คน โดยในเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้ประสานสมาคมคนตาบอดจังหวัดสตูล พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการทางการเห็น จำนวน 40 คน เพื่อรับถุงยังชีพและเงิน รายละ 500 บาท และในส่วนที่เหลืออีก จำนวน 160 ชุด สมาคมประชาคมคนตาไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายจะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก