ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำอาหารปรุงสุกมอบแก่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวันสุดท้าย

วันที่ลงข่าว: 22/06/20

           นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำอาหารปรุงสุกใหม่ จากครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้น ที่จังหวัดขอนแก่น โดยนำอาหารปรุงสุกใหม่ และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด-19 ไปมอบให้กับผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ วันละ 10 จุด และนำอาหารปรุงสุกใหม่จาก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบให้ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง ซึ่งในวันนี้ ได้นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ไปมอบให้ประชาชนที่ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8, บ้านโคกน้อย หมู่ ที่ 14 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมนูอาหารวันนี้คือ ผัดกระเพราหมู ไข่ต้ม และข้าวสวย

            และที่สถานีรถไฟขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานมอบอาหารปรุงสุก จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

            จากนั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค covid 19 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน ผู้ปฏิบัติงานประจำครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของบุคลากรของสภากาชาดไทย ส่วนของอาสาสมัครพลังสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จของการจัดการครัวพระราชทาน ทำให้งานลุล่วง ราบรื่น และทันเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร สถานีรถไฟขอนแก่น สนับสนุนสถานที่สำหรับจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รวมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันจำนวน 200 คน และพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจำนวน 21,373 ราย ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอซำสูง อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง ซึ่งเป็นขวัญ กำลังใจในการฝ่าฟันสถานการณ์ covid 19 ได้เป็นอย่างดี ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก