ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"พม. เราไม่ทิ้งกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือ 3 ครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์โรคโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 22/06/20

           วันที่ 19 มิ.ย. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1. ครอบครัว เด็กหญิงพิมพกานต์ เชาว์กลาง อายุ 13 ปี บิดาพิการและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่าทรุดโทรม    ที่บ้านท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ 2. ครอบครัวเด็กหญิงเด็กหญิงไพลิน โพทะโสมอายุ 14 ปี มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีพื้นบ้าน ฝาบ้าน บานประตู ที่บ้านห้วยตะปอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ และ 3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แก้วพะเนาว์ อายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับย่าเพียงสองคน โดยบิดามารดาได้ทอดทิ้ง มีฐานะยากจน มีรายได้เพียงเงินสวัสดิการสังคมของรัฐ ที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่าทรุดโทรม ที่บ้านห้วยตะปอก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมบ้าน

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจทั้ง 3 ครอบครัว   ที่ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวง พม. ทั้งด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้แก่ การมอบถุงยังชีพ การมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ การมอบอุปกรณ์การเรียนและการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็ก การตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  การฝึกการใช้กายอุปกรณ์ขาเทียม การส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ จากรัฐ นอกจากนี้ ยังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือในระยะสั้นและยาวต่อไป

            ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก