ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จัดโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้พิการทางสายตา

วันที่ลงข่าว: 16/06/20

           วันที่  15 มิ.ย.63  ที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมในพิธีมอบถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากต้องหยุดกิจการ เกิดการเลิกจ้าง ขาดรายได้ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงประกาศรับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ขอรับการเยียวยา และได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับการเยียวยา ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียน เพื่อขอรับการเยียวยา จำนวน 122 คน และมีผู้มีสิทธิ์รับการเยียวยา ทั้งสิ้น 103 คน

            โอกาสนี้ นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ทำการมอบถุงยังชีพ พร้อมข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเงินอีกจำนวนท่านละ 500 บาท แก่ผู้พิการทางสายตา จำนวน 30 คน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 4810140024 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0983341321 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก