ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมถุงยังชีพและเงินสดช่วยเหลือคนตาบอดชายแดนใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

             วันที่ (7 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี : นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า เตรียมถุงยังชีพและเงินสดเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดชายแดนใต้ วัตถุประสงค์ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเดินทางไปบริจาคสิ่งของถุงยังชีพและมอบเงินสดคนละ 500 บาท ให้กับ “ผู้พิการคนตาบอด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563” กำหนดการเดินทางไปมอบสิ่งของและเงินสดในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ไปที่จังหวัดสงขลา 800 ชุด, วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ไปที่จังหวัดยะลา 500 ชุด , วันที่ 24 มิถุนายน 2563 จังหวัดปัตตานี จำนวน 400 ชุด , วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ชุด และวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จังหวัดสตูล จำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,200 ชุด นอกจากการมอบถุงยังชีพแล้วยังมีการมอบเงินสดคนละ 500 บาท ยังได้มอบพร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้พิการคนตาบอด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยเงินและสิ่งของที่นำมามอบให้ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

            ในการนี้ นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้มีความตระหนักดีว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องของโรคติดต่อร้ายแรงเป็นวิกฤติของประเทศไทยและทั้งโลกไม่ใช่ปัญหาจากสภาพทางเศรษฐกิจ ในวันนี้ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันเพื่อจะได้ฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้ สมาคมฯ ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ในสังคมนี้ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้มาช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ

            อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่จะร่วมทำบุญบริจาคเงินและหรือสิ่งของช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ยังสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่อง โดยท่านที่จะบริจาคเป็นสิ่งของ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ให้มาบริจาคด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ 7/334 หมู่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 หรือเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวคนตาบอด ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 4810140024 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินให้สมาคมตามที่อยู่ในข้างต้น และในกรณีที่ท่านจะสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 098-3341321 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือแอด LINE โทรศัพท์ 062-6700581 ร่วมด้วยช่วยกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก