ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลทุกแห่งรับมอบชุด PPE และชุดป้องกัน (Isolation Gown ) จากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

          วันที่  5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดยนางจุรีรัตน์ ฐิตะวังโส นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและตัวแทนจากโรงพยาบาลทุกแห่งรับมอบชุด PPE จำนวน 40 ชุดและชุดป้องกัน (Isolation Gown) จำนวน 950 ชุดจากผู้จัดการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ซึ่งชุดดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงานผู้ชำนาญด้านการตัดเย็บและกลุ่มพนักงานคนพิการ จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการผลิตและตัดเย็บด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ และผ่านการอบด้วย UV พร้อมใช้งานในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพังงา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก