ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

          พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เยียวยาคนพิการ เตรียมโอนจ่ายรายละ 1,000 บาท ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ขณะที่ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 จัดโครงการ "พม.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน" มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือครอบครัวเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

          นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19 คนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวให้กับคนพิการทั่วประเทศที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

          1.คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว และมีบัญชีเงินฝากสำหรับคนพิการ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

          2.คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ แต่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ โดยมีแบบใบสำคัญและเอกสารหลักฐานที่เบิกเงินจ่ายให้กับคนพิการ

          และ 3.คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ ที่มีอยู่กว่า 1,000 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ

          ทั้งนี้ คนพิการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ สำนักงานฯ จะต้องโอนเงินให้ อยู่ระหว่างการสำรวจ เนื่องจากบางรายย้ายที่อยู่อาศัย ไม่สามารถติดต่อได้ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

          นอกจากนี้ ยังมีโครงการ "พม.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน" โดยได้สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นครอบครัวเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อลงไปมอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือทั้ง 18 อำเภอ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความชัดเจนในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 1 หรือสายด่วน 1300

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก