ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเลย จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ที่ Land Mark ผานกเค้าอำเภอภูกระดึง

วันที่ลงข่าว: 01/06/20

             ที่บริเวณ Land Mark  ผานกเค้า ตำบลผนกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการร่วมออกหน่วยบริการโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ระดับอำเภอ และจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยือน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และนำนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด สู่ประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการคัดกรองเชื้อโควิด 19 ทุกคน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 50 ชุด เสื้อกันหนาว จำนวน 50 ชุด เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 30 รายๆ ละ 2,000 บาท มอบเงินอุปการะกองทุนเด็กพัฒนาชนบท 1,000 บาท จำนวน 10 ราย ทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 ราย รวมถึงมีการมอบผ้าห่ม จำนวน 10 ผืน และมอบพันธุ์ปลา อีกจำนวน 50 ถุง  

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยชมการสาธิตการจ้างงานของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) จำนวน 3 คน คือนางคำแว่น ศิริบุตร อายุ 101 ปี นางซพ มากพูล อายุ 69 ปี และนางคำบาง ทองโสม อายุ 77 ปี ผู้สูงอายุ พิการ

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางตรวจการเก็บน้ำเพื่อใช้ในโรงพยาบาลผาขาว ช่วงขาดแคลนน้ำ การสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในโรงพยาบาลผาขาว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก