ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถเข็นนั่ง (Wheelchair) สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 01/06/20

          วันที่ 29 พ.ค. 63 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรถรถเข็นนั่ง (Wheelchair) สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 1 และบ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง

          ทั้งนี้ ในการมอบรถเข็นนั่ง (Wheelchair) สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 2 คัน ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การฟื้นฟูร่างกาย สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สำหรับคนพิการที่ขอรับรถเข็นจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย คือ

          1.นายเกียรติพงศ์ ลาภประเสริฐอายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง

          และ 2.นางน่วม ทองหวาน อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก