ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองยโสธร รวมพลังประส่านใจมอบของใช้สู้ภัยโควิด-19 ใส่ตู้ปันสุข พมจ.ยโสธร

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองยโสธรรวมพลังประสานใจได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับกับ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เพื่อนำมาเติมใส่ "ตู้ปันสุข" ของ พมจ.ยโสธร ที่ตั้งไว้บริการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนั้นแล้วเพื่อร่วมโครงการ ครัว พม.รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหมู่บ้านและตำบลภายในจังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก