ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เผย คนพิการเตรียมได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล 1,000 บาท รอบแรก 29 พฤษภาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

          วันที่ 21 พ.ค. 63  นางสาวบุญยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเดินทางมาลงทะเบียนหรือดำเนินการเพื่อลงทะเบียนรับเงินดังกล่าว โดยจังหวัดสตูลข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้พิการในระบบแล้ว จำนวน 9,177 ราย

          สำหรับคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง รอบแรกภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และสำหรับคนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการในท้องที่นั้น ๆ ส่วนคนพิการที่ยังไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 269 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล และจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการต่อไป โดยรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง "ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน"

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก