ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จัดโครงการ รถปันสุข Army Delivery พร้อมหน่วยแพทย์ทหาร รถจักรยานยนต์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ห่างไกล อย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

         ที่กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (พัน.รพศ.ศสพ.) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี พันโท พงษ์พัฒน์ ธรรมโส กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ได้ปล่อยขบวนรถปันสุข Army Delivery พร้อมด้วย หน่วยแพทย์ทหาร รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ซึ่งภายในมีทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์สงครามพิเศษ ได้จัดทำขึ้นเอง ออกเดินทางจากหน่วยไปในพื้นที่ห่างไกล ของอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา "โควิด-19" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับสิ่งของตามจุดต่างๆ ที่ทางหน่วยงานราชการจัดให้ โดยได้หมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน กว่า 50 หลังคาเรือน ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งพูดคุยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ในทุกด้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ว่า...เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน และทหารพร้อมจะอยู่เคียงค้างและพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ด้วยเช่นกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก