ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วง COVID-19

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เริ่มแล้ววันแรก เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล รองประธานสภา เทศบาลนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมแจกอาหารกล่องปรุงสำเร็จ ฟรี แก่คนเร่ร่อน คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุลพพลภาพ ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน วันละ 1,500 ราย โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับคูปองอาหารสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง "จิระนคร" เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก