ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สกลนคร ให้การช่วยเหลือประชาชนชน "สู้ภัย โควิด-19" กรณีเป็นผู้สูงอายุ พิการ ยากจน ไม่มีคนดูแล อายุ 77 ปี

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

           สนง.พมจ.สกลนคร เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือประชาชน กรณี เป็นผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีคนดูแล ยากจน คือนายรสชัย อายุ 77 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เรื่องร้องทุกข์โดยจดหมาย สภาพปัญหา เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีคนดูแล ยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค สภาพที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมและสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ ความต้องการการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภค ด้านการช่วยเหลือ สนง.พมจ.สกลนคร ให้ความรู้และแนะนำสิทธิของคนพิการ บริการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากพร้อมเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ชุด พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2,000 บาท และปรับสภาพแวดล้อมบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ในวงเงิน 20,000 บาท โดยประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก