ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงยังชีพ 200,000 ถุง จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 200,000 ถุง จากนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนนักธุรกิจในประเทศไทยในฐานะเป็นผู้อาวุโสของสังคมในการร่วมมือกันช่วยเหลือประเทศไทยและร่วมเป็นทีมประเทศไทยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนจำนวนมาก 

          บริษัท เมืองไทยฯ จึงได้จัดสรรถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ 

ถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง มูลค่าถุงละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยมอบผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจำนวน 147,000 ถุง เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อน และมอบผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 53,000 ถุง เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดสรรสิ่งของและส่งไปยังทุกจังหวัดเพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนต่อไป ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ 

          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณบริษัท เมืองไทยฯ ที่ได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมนำถุงยังชีพจำนวนดังกล่าว ส่งมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อใช้ในการดำรงชีพช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามวัตถุประสงค์ผู้มอบต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก