ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระจายความห่วงใยและช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ลงข่าว: 13/05/20

        นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงการจัดถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งทยอยส่งมอบถุงยังชีพ มาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วัด ชมรม สมาคม ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กร และบุคคลต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนบริจาค

        สำหรับครั้งนี้เป็นการนัดหมายผู้พิการ ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการพื้นที่ตำบลตลาด ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ และตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 442 ถุง โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการจะต้องมีบัตรผู้พิการ และต้องได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

        ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ ที่ศูนย์บริจาค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รวมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก