ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเรียนออนไลน์

วันที่ลงข่าว: 22/04/20

          นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ "Nea E-Learning Universe" ภายใต้แนวคิด เรียนง่ายได้ทุกที่ องค์ความรู้ดีดี เดลิเวอรี่ถึงบ้านท่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ เตรียมความพร้อมดำเนินธุรกิจ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงได้ทันท่วงที แบ่งเป็น 2 แพลตฟอร์ม  ได้แก่  

            1.ระบบ NEA E-Learning คือ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ 4 ส่วนได้แก่ - E-Academy คือหลักสูตรออนไลน์กว่า 21 หลักสูตร สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน - The Guru ปันความรู้จากกูรูสู่ภูมิภาค เปิดตัวกูรูเดือนละ 1 ท่าน เริ่มครั้งแรกในเดือนเมษายน 2563 ในหลักสูตร เกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก โดยนายบุญมี สุระโครต ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานในระดับสากล สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ - ทูตพาณิชย์พิชิตการค้า เป็นการถ่ายทอดความรู้จากทูตพาณิชย์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - เครือข่ายกระจายความรู้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐกับรัฐ และภาครัฐกับเอกชน 

            2.ระบบ Live & webminar class คือ การปรับโฉมรูปแบบการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของสถาบัน NEA ที่เคยจัดขึ้นในห้องเรียน ให้เป็นการสัมมนาออนไลน์ โดยใช้ระบบ Live และ Webminar 

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและติดตามข้อมูลของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้ทาง http://e-academy.ditp.go.th หรือ http://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก