ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและมาเลเซีย ร่วมหารือแนวทางรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ

วันที่ลงข่าว: 19/04/20

        นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือกับดาโตะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนต์ โดยได้หารือประเด็นต่างๆ ถึงความร่วมมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศ ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป ทางจุดผ่านแดนต่างๆ 5 จุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด่านเบตง จังหวัดยะลา ด่านวังประจัน จังหวัดสตูล และท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล โดยย้ำความสำคัญของการดำเนินมาตรการคัดกรอง และการจัดสถานที่กักตัวของรัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางมาเลเซียยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายไทย และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

       โดยมาเลเซียสนใจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยใ นเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคงทางอาหาร การศึกษา และการบริหารจัดการชายแดน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยไทยสนับสนุนข้อริเริ่มของมาเลเซีย ให้มีการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Recovery Plan)

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก