ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศคู่เจรจา ให้คำมั่นว่าจะร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 16/04/20

  

           สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยประเทศคู่เจรจาได้แก่ จีน ญี่ปุ่น  และเกาหลีใต้ หรือ อาเซียนบวก 3 ออกแถลงการณ์ร่วม หลังการประชุมผ่านทางไกลสมัยพิเศษเมื่อวานนี้ โดยให้คำมั่นว่า จะเพิ่มความร่วมมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ การปกป้องบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากร  แนวหน้าอื่น ๆ ตลอดจนจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะดำเนินความพยายามร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้หลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งยังคงเปิดตลาดและเปิดเสรี  สร้างเสถียรภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วย.

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก