ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี เกาะสีชัง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19

วันที่ลงข่าว: 13/04/20

            นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสอบถามสภาพปัญหาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด – 19          ที่อำเภอเกาะสีชัง ตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ได้นำข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสอบถามสภาพปัญหาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด – 19

            เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต และสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลทั้งบนบก และในทะเล เห็นใจ เข้าถึงความยากลำบากของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะสีชัง เกาะขามใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามมิให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสีชัง ทำให้แต่ละครัวเรือนต้องขาดรายได้ในการดำรงชีพ รถก็วิ่งไม่ได้ ร้านอาหารก็ขายไม่ได้ ชาวประมงออกหาปลาไม่ได้ ดังนั้นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง จึงได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้าน จำนวน 7 หมู่ มอบให้ทุกหลังคาเรือน สำหรับบ้านเรือนหลังไหนที่มีผู้พิการที่อาศัยอยู่ในบ้าน นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง จะนำเงินส่วนตัวมอบให้อีกคนละ 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และประทังชีวิตให้อยู่รอด

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก