ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.ทส.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด

วันที่ลงข่าว: 30/03/20

         รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายให้ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่า ที่ได้ทุ่มเทกำลังในการทำงานอย่างเต็มที่

         วันที่ 27 มี.ค.63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมรับฟังการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

         นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการป้องกัน คือ การข่าว หรือการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านของพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไปฝังตัวอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง เพื่อย้ำการทำความเข้าใจและเฝ้าระวังในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ติดตัวเข้าป่า และเวลาเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ 

        นอกจากนี้ยังได้ประสานกองทัพอากาศ นำอากาศยานไร้คนขับ UAV ประกอบกับกล้องจับความร้อน เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอีกทางหนึ่ง โดยอากาศยานไร้คนขับ UAV บินได้ 6-8 กม.พร้อมทั้งกล้องจับความร้อนที่สามารถส่งข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการดับไฟได้อย่างทันทวงที รวมทั้งอาจจะชี้เบาะแสการจับกุมคนลักลอบเผาได้อีกด้วย 

        อีกปัญหาที่ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้องพบในทุกปี คือ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งขณะนี้กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียน ขอความร่วมมือให้งดการเผา ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนต่อไป เนื่องจากเป็นกิจการนอกประเทศ การทำงานในส่วนนี้จึงมีข้อจำกัดและแนวทางทำงานที่ไม่เหมือนกัน

         สำหรับการมาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ จุดประสงค์หลักคือมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้ทุ่มเทกำลังในการทำงานกันอย่างเต็มที่ และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก