ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จับมือผู้ประกอบการรายใหญ่ เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกเอื้อคนพิการ ซื้อของปลอดโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 30/03/20

          นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (conference) ร่วมกับผู้บริหารสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อเร่งหาแนวทางและมาตรการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนพิการทุกประเภท สามารถซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์จำเป็น ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

          ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปและแนวทางการอำนวยความสะดวกร่วมกันคือ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดบริการให้คนพิการและผู้สูงอายุได้ซื้อสินค้าที่ Dear Tummy ที่ไอคอนสยาม ในช่วงเวลา 10.00 น.-11.00 น. โดยแจกถุงมือพลาสติกให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าและส่งสินค้าในระยะ 15 กิโลเมตร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดบริการเส้นทางแคชเชียร์พิเศษให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ได้ชำระสินค้า ก่อนประชาชนทั่วไป ที่ Top Supermarket TopDaily และ Central food hall บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์/โทรศัพท์ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 และบริการส่งสินค้าถึงบ้านในระยะ 500 เมตร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) เปิดบริการสั่งสินค้าออนไลน์ และกำลังพิจารณาการเพิ่มช่องทางในการชำระสินค้าที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก

นอกจากนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการ และผลักดันนโยบายให้คนพิการสามารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก