ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระแก้ว ไม่ทิ้งกันมอบถุงยังชีพ กระเป๋า ทุนการศึกษาและมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 30/03/20

          นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปโรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปที่ โรงเรียนบ้านเนินผาสุข อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบกระเป๋า จำนวน 50 ชุด และ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน หน้ากากผ้า เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ ที่ วัดสุธรรมาวาส ตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มอบถุงยังชีพให้แก่คนชราและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 105 ชุด พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 คน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

         หลังจากนั้น นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 385 หมู่ที่ 1 บ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบบ้านให้แก่ นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นชม อายุ 53 ปี ตามโครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว โดยนางสาวจุรีรัตน์ ชื่นชม เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีรายได้จากการร้อยพวงมาลัยขายทุกวันพระ รายได้ต่อเดือน 2,800 บาท บ้านหลังเดิมมีสภาพแออัดเพราะอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน ทางจังหวัดสระแก้วจึงให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมด้วยทางอำเภอและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้ช่วยกันสนับสนุนทั้งด้านแรงงาน ด้านเครื่องอุปโภคและบริโภคอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านเพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวนางสาวจุรีรัตน์ ชื่นชม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก