ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 17/03/20

        ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับคนพิการ หลังได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลบ่อตรุ สนับสนุนกำลังพลดำเนินการรื้อถอน ซ่อม สร้างที่อยู่อาศัยให้กับนางกลิ่น ยกรัตน์ ซึ่งเป็นคนพิการ จนแล้วเสร็จ เผยดีใจจนพูดไม่ออก ขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะทหารเรือที่มาช่วยสร้างบ้านให้

        วันที่ 16 มี.ค.63  ที่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับคนพิการ นางกลิ่น ยกรัตน์ หลังได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลบ่อตรุ สนับสนุนกำลังพลดำเนินการรื้อถอน ซ่อม สร้างที่อยู่อาศัยให้กับนางกลิ่น ยกรัตน์ ซึ่งเป็นคนพิการ ซึ่งเป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ่อตรุ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกอื่นๆ 

        ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้เห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการรื้อถอน ซ่อม สร้างที่อยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

        การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้กรุณามอบนโยบายไว้ว่ากองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชนหายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน ที่ใดมีภัยอันตรายที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

        พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เปิดเผยว่า วันนี้มาส่งมอบบ้านให้กับคนพิการ ซึ่งได้ร้องขอไปยังทัพเรือภาคที่ 2 ทางทัพเรือภาคที่ 2 จึงได้ส่งกำลังพลมาร่วมให้การสนับสนุน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อตรุ ในส่วนของการต่อยอดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ในการช่วยเหลือประชาชน เราต่อยอดมาตั้งแต่ในครั้งแรกแล้ว ได้มาสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ในครั้งนี้เราได้เห็นถึงความสำคัญ ของผู้พิการและบ้านอยู่ริมชายทะเล โดยจะดูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากพายุและผู้พิการ เราก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

        นางกลิ่น ยกรัตน์ เจ้าของบ้านหลังใหม่ บอกว่า วันนี้เขามามอบบ้านรู้สึกดีใจมากๆ เลย อยากจะขอบคุณทีมงานที่มาสร้างบ้านให้ โดยเฉพาะทีมงานของทหารเรือ ที่เขาอุตส่าห์มาสร้างบ้านให้ จากทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา อยากขอบคุณเขาและทุกๆ คน ทั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุและรองนายก รวมทั้งหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนพิการมาก่อน ความรู้สึกตอนนี้ตื้นตันใจจนพูดไม่ออก ขอบคุณทุกๆ คน ขอบคุณจริงๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก