ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เร่งผลิตหน้ากากผ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการหวังช่วยต้าน ไวรัสโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 16/03/20

           นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ทางรัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทำหน้ากากผ้า สู้กับไวรัสโควิค-19

ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มี ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือโรงงานปีคนพิการสากล เป็นแหล่งผลิตหน้ากากผ้าลายผ้าขาวม้า และน้ำดื่ม  ส่งผลให้ขณะนี้โรงงานปีคนพิการสากล มียอดการสั่งซื้อหน้ากากจำนวนกว่า 30,000 ชิ้น

         สามารถผลิตหน้ากากผ้าได้วันละ700 - 800 ชิ้น จึงเร่งผลิตหน้ากากอนามัย โดยมีการขยายผลิตหน้ากากดังกล่าวไปยัง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ทั้ง 8 แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

         นอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ทั้ง 8 แห่ง และสถานสงเคราะห์คนพิการ 11 แห่ง เพื่อให้ประชาชนภายนอก ได้มาร่วมทำหน้ากากผ้า นำไปใช้กับครอบครัว หรือแจกจ่ายให้กับชุมชนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก