ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

One home พม.อุทัยธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรมสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า

วันที่ลงข่าว: 16/03/20

        ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี เปิดโครงการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัครเครือข่ายคนพิการ ทราบถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับคนพิการ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่คนพิการ และรับคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

        โดยโครงการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่ กำหนดจัดขึ้นจำนวน 8 ครั้ง ใน 8 อำเภอ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดในอำเภอเมืองอุทัยธานี ซึ่งเป็นอำเภอที่มีจำนวนคนพิการมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1,665 ราย

        สำหรับกิจกรรมมีการสาธิตการฝึกทักษะการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยทีม One Home พม.อุทัยธานี ร่วมกับอำเภอเมืองอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เเละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธิตการทำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า ให้กับคนพิการ เเละผู้ดูเเลคนพิการ เพื่อเเจกจ่ายนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 , การมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 20 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท , การรณรงค์ให้ความรู้ในหัวข้อสิทธิประโยชน์ของคนพิการ และผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุพิการ , การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว และชี้บทบาทภารกิจงานของหน่วยงาน (One home) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

โดยมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ และบริการรับคำร้อง ให้คำปรึกษาด้านคนพิการและผู้สูงอายุ อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก