ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารการปกครองท้องที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 16/03/20

           วันที่ 12 มี.ค.63  ที่แปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ หลัง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ นายอนุชิต ทรามาศ ประธานนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำคณะนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการวิชาชีพ จำนวน 70 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสนั่น นาคแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งคณะนักศึกษาฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการในพื้นที่ตำบลบางกะจะ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบเพียงพอ ผสมผสานการใช้พื้นที่ของแต่ละครอบครัวให้เกิดความเหมาะสมให้ได้มากที่สุด และให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน เพื่อนำไปต่อยอด การปลูกผักปลอดสารพิษแบบง่ายๆ สามารถนำมากินเองได้ และสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก