ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 16/03/20

            วันที่ 12 มี.ค. 63  นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการพัฒนามือเทียมสามมิติ เพื่อฟื้นฟูผู้พิการ โดย MR.JAMES F. QUILTY อาสาสมัครโครงการพัฒนามือเทียมฯ นายมานะ รุ่งศรี และผู้รับบริการมือเทียม บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ในนามของหน่วยบริการสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและนวัตกรรมของจังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ Best Practice ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานครต่อไป นอกจากนี้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมโครงการผลิตมือเทียมสามมิติเพื่อผู้พิการโดยไม่คิดราคา ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก