ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เร่งผลิตหน้ากากผ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการหวังช่วยต้านไวรัสโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 16/03/20

             นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทำหน้ากากผ้า สู่กับไวรัสโควิค-19 ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือโรงงานปีคนพิการสากล เป็นเเหล่งผลิตหน้ากากผ้าลายผ้าขาวม้า และน้ำดื่ม ส่งผลให้ขณะนี้โรงงานปีคนพิการสากลมียอดการสั่งซื้อหน้ากากจำนวนกว่า 30,000 ชิ้น โดยโรงงานปีคนพิการสากล สามารถผลิตหน้ากากผ้าได้วันละ 700-800 ชิ้น จึงเร่งผลิตหน้ากากอนามัย โดยมีการขยายผลิตหน้ากากดังกล่าวไปยัง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ทั้ง 8 แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ขยายในวงกว้างและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการอีกด้วย สำหรับหน้ากากอนามัยที่ผลิตจำหน่ายเป็นลายผ้าขาวม้า ซึ่งผลิตมาเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของผ้าเป็นปกติอยู่แล้ว มาวันนี้ต้องเร่งผลิตเพื่อช่วยเสริมรัฐในราคาชิ้นละ 30 บาทเท่าเดิม ผลิตโดยคนพิการ สามารถใส่ได้ 2 ด้าน ซักได้ รีดได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

           นอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ทั้ง 8 แห่ง และสถานสงเคราะห์คนพิการ 11 แห่ง เพื่อให้ประชาชนภายนอกได้มาร่วมทำหน้ากากผ้า นำไปใช้กับครอบครัว หรือแจกจ่ายให้กับชุมชนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก