ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.พังงา นำแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน อ.กะปง

วันที่ลงข่าว: 13/03/20

          วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งการตรวจรักษาทั่วไป ทันตกรรม ตรวจเชื้อมาลาเลีย และอื่น ๆ พร้อมกับมอบยาชุดพระราชทาน มอบถุงยังชีพ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน และทุนอุปการะเด็ก

          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวกับประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ ว่า สำหรับโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในทั่วโลกในขณะนี้ จังหวัดพังงา ยังไม่พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ แต่มีผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 1 ราย ซึ่งขณะนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่บ้านของตัวเอง โดยมีหน่วยงานราชการเข้าติดตามอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น ส่วนข่าวลือหรือข่าวในโลกโซเซียลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง มีแต่จะสร้างความตื่นตระหนกเท่านั้น

          สำหรับหน้ากากอนามัยขอให้ประชาชนใช้เท่าที่จำเป็น ขณะที่ออกนอกบ้านแล้วไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัดมาก ๆ พร้อมฟังข่าวสารและวิธีป้องกันตนเองอยู่เสมอ ส่วนปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้ให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่รณรงค์ให้ประชาชนหาภาชนะ ทั้งถังน้ำขนาดใหญ่ ตุ่ม หรือโอ่ง ภาชนะเก็บน้ำทุกรูปแบบ เพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน ซึ่งจะให้อำเภอและท้องถิ่นจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของตนเอง ในเรื่องของยาเสพติด ขอให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดูแลสอดส่องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ให้มีการระบาด การซื้อหรือการขายในพื้นที่เด็ดขาด หากพบเห็นบุคคลใดเข้าข่ายข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจะดำเนินการทันที และสุดท้ายเรื่องขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสะอาด ด้วยการงดทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

          จากนั้น ได้ออกเยี่ยมชมบูทของหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ที่ได้นำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ วิชาชีพ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก และด้านอื่น ๆ กว่า 50 หน่วยงาน

          ต่อมาได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งที่พบหลักๆคือด้านน้ำอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอในช่วงหน้าร้อน ปัญหาระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และระบบสาธารณูปโภค ตามเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนบางพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมกับได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการแก้ไขในบางจุดที่สามารถแก้ไขได้ไปก่อน ส่วนแนวเขตที่มีอุปสรรคในการดำเนินการ เช่น พื้นที่ติดแนวเขตป่า หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตก่อน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก