ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ณัฏฐพล" ตีปี๊บเรียนสายอาชีพมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 20/02/20

          รมว.ศึกษาธิการ ถก คณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วางแผนเรียนสายอาชีพมีงานทำ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า ที่ประชุมได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของไทยที่ทำงานควบคู่กับบริษัทและรัฐบาลของเยอรมนี โดยตนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ไทยต้องการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทของเยอรมนีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทย ในการร่วมกันจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่อนาคตหลักสูตรของอาชีวศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเรามั่นใจว่าบริษัทของเยอรมนีจะมีแนวทางการฝึกการปฏิบัติงาน และหลักสูตรต่างๆ ที่ชัดเจน และหากเราสามารถปรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้ร่วมมือกับบริษัทของเยอรมนีได้ จะเป็นการสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดจริงๆ ซึ่งทางเยอรมนีเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

          รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐานของเยอรมนี ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่สูงนั้น สำหรับตนมองว่าเราไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ เพราะหากมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีจะไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ อีกทั้งตนยังมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา และทักษะการทำงานบนพื้นฐานของประเทศเยอรมนี ดังนั้นในอนาคตเราต้องมั่นใจว่าเด็กที่มีการแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้ที่เยอรมนีจะต้องมีความคุ้มค่า 100% ซึ่งจะต้องมีการวางแผน สร้างความเข้าใจและให้เข้ากับบริบทของบริษัทเยอรมนีด้วย โดยเรื่องนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จะต้องขับเคลื่อนด้วย

         “อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใกล้ช่วงการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาแล้ว เท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า มีนักเรียนสนใจมาสมัครเรียนในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น แต่ผมมองว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เด็กเข้ามาเรียนยังไม่ดีพอ ภาพยังเห็นไม่ชัดว่า ศธ.พร้อมจะยกระดับอาชีวศึกษาขนาดไหน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะถือว่าขณะนี้เรามีแนวทางและแผนงานการขับเคลื่อนที่ชัดเจนแล้ว ดังนั้นจึงต้องทำให้ผู้ปกครองและเด็กเห็นภาพว่าอาชีวศึกษาจบ 3 ปี มีคุณภาพ และได้งานทำ” นายณัฏฐพล กล่าว 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/education/758426
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก