ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปีที่ 11

วันที่ลงข่าว: 14/02/20

           วันที่ 13 ก.พ.63  พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายเมืองวิทยา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา กำนันตำบลนาเตย คณะกรรมการจัดงานหาทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือผู้พิการตำบลนาเตย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย เทศบาลตำบลท้ายเหมือง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ร่วมในพิธีมอบทุนด้วย

            ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานหาทุนการศึกษา และเงินช่วยหลือผู้พิการตำบลนาเตย ซึ่งประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย และเทศบาลตำบลท้ายเหมือง ได้เห็นความสำคัญของผู้พิการและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงได้ระดมทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นปีที่ 11 คณะกรรมการฯและผู้มีจิตศรัทธา ได้ทำการจัดสรรทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 769,000 บาท โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 204 ทุน คือ ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี (ทุนเพาะต้นกล้าตำบลนาเตย) จำนวน 7 ทุนฯละ 10,000 บาท ทุนการศึกษาก่อนประถมประถม-มัธยม 197 ทุนๆละ 1,000 บาท 

           นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนช่วยหลือผู้พิการ จำนวน 251 คนฯละ 2,000 บาท เงินสนับสนุนผู้พิการตำบลนาเตย จำนวน 190 คนๆละ 2,000 บาท เงินสนับสนุนผู้พิการตำบลท้ายเหมือง จำนวน 41 คนๆ ละ 2,000 บาท เงินสนับสนุนผู้พิการตำบลบางทอง จำนวน 20 คนๆละ 2,000 บาท พร้อมกับข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม คนละ 1 ถุง จากบริษัท ชัยยันต์คอนกรีต จำกัด ซึ่งการมอบทุนในวันนี้ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้สังคมได้ตระหนักเห็นคุณค่าของบุคคลเหล่านี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก