ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ลงข่าว: 14/02/20

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 109 ทุน โดยมีนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้าร่วม

 

        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตที่อยู่ทั่วประเทศให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

 

        สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงประทานทุน จำนวน 109 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 545,000 บาท ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนและประชาชนร่วมมอบทุน 13 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก