ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันที่ลงข่าว: 11/02/20

            ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน จิตอาสาพระราช 904 วปร. เข้าร่วมในพิธี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกทั้งเป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว และให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐโดยบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน

            นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม กำหนดดำเนินการ "โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" จำนวน 5 พื้นที่ คือ 1. เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม 2. เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน 3. ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 4. ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ และ 5. ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย โดยกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปั่นจักรยานไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท และกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ณ ลานกิจกรรมศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

            สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน แบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นผู้นำในการปั่นจักรยาน ในชุดที่ 1 พร้อมด้วยนายอำเภอวาปีปทุม พมจ.มหาสารคาม นำขบวนจักรยานกว่า 100  คัน ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งนำสิ่งของและเงินสงเคราะห์ครอบครัวไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้บุคคลเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก