ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดแพร่

วันที่ลงข่าว: 24/01/20

        นายแพทย์วัชระ ไชยแก้ว เลขานุการมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ หน่วยราชการ องค์กรเอกชน อาสาสมัครเครือข่ายชมรมคนพิการทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูคนพิการในจังหวัดแพร่ ได้แก่ การจัดหาซื้อเข็น การซ่อมรถเข็น รถโยกเพื่อคนพิการ การฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ตลอดจนการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนางานด้านฟื้นฟู ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ซึ่งได้รับเมตตาจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ให้ใช้สถานที่ในการตั้งจุดทำบุญทอดผ้าป่า เป็นประจำทุกปี

        นายแพทย์วัชระ กล่าวว่า นอกจากนี้สามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โทรศัพท์ 061-7985259 หรือทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแพร่ หมายเลขบัญชี 518-2-20262-5 / ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ หมายเลขบัญชี 506-0-16548-5 / Line Id : 0617985259 สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

        นายแพทย์วัชระ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่าน ทางมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ได้นำเงินที่ได้รับจากทอดผ้าป่า การบริจาค และการระดมทุนไปฝึกทักษะเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการให้บริการรถนั่งคนพิการ อบรมผลิตรองเท้าสุขภาพเพื่อคนพิการในจังหวัดแพร่ อบรมการสร้างสถาปัตยกรรมสำหรับคนพิการ การซ่อมรถเข็นให้คนพิการ ขับเคลื่อนประสานงานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ประชาชน ร่วมบริจาครถเข็นช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน กว่า 430 คัน และส่งมอบให้คนพิการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดภาระให้กับผู้ดูแลคนพิการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รัฐบาลได้ช่วยเหลือจัดสรรรถเข็นให้กับผู้พิการ แต่ยังไม่เพียงพอและรอคิวนาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก