ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 24/01/20

            จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 23 ม.ค. 2563 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ได้จัดโครงการฯขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีพลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฏากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเทศบาลเมืองตาก เส้นทางเทศบาลตำบลไม้งาม และเส้นทาง อบต.ป่ามะม่วง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นผู้นำในการปั่นจักรยาน นำขบวนจักรยานกว่า 100 คัน ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมทั้งนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 30 ครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้บุคคลเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก