ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.พัทลุง ติวเข้ม อพม. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 24/01/20

          วันที่ 22 มกราคม  63 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านคนพิการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็น