ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

" ฝึกการชงกาแฟ" เปิดทางเลือก เพิ่มทักษะ อาชีพ เพื่อคนยะลา

วันที่ลงข่าว: 20/01/20

          เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ สมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ "Yala Barista Workshop "เพิ่มทักษะ ทางเลือกอาชีพเพื่อคนยะลา

          วันที่ 17 มกราคม  63  เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ สมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทย จัดการอบรม การชงกาแฟระดับมืออาชีพ เพื่อคนยะลา "Yala Barista Workshop " ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา เพื่อฝึกฝน เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ เข้าใจศาสตร์และศิลป์ของการชงกาแฟอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน จนถึงเทคนิคการทำลาเต้อาร์ตขั้นสูง ตลอดจน เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมี นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในการเปิดอบรม

         สำหรับกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ม.ค 63 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ม.ค 63 และรุ่นที่ 3 วันที่ 19 ม.ค 63 อบรมรุ่นละ 20 คนใช้เวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. 

         ซึ่งการอบรมมีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์กาแฟในปัจจุบัน โดยวิทยากรของสมาคมบาริสต้ามืออาชีพ พร้อมการแนะนำอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเทคนิคการชงกาแฟรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆ แบ่งเป็นกลุ่มจำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 5-6 คน มีทั้งฐานกาแฟลาเต้ โดยทีมบาเรสต้า นายวิษณุ บุญชื่น แชมป์บาริสต้าไทย ปี 2011อันดับ6ในการแข่งขัน First Fushan Cup International Barista Championship of Chaina ฐานกาแฟคาปูชิโน โดยทีมบาริสต้า กนิษฐา ศรีทรงเมือง ผู้ช่วยบาริสต้า บานกาแฟเอสเปรสโซ โดยทีมบาริสต้า ศิวกร บุญศิริชาญ แชมป์บาริสต้าไทย ปี 2012 และฐานกาแฟอเมริกาโนและม็อคค่า โดยทีม สุชานุช วิจินธนสาร ผู้ช่วยบาริสต้า สำหรับการอบรมในวันนี้ มีทั้งผู้ประกอบร้านร้านขายกาแฟ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก