ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ครั้งที่ 3

วันที่ลงข่าว: 14/01/20

         นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนอินเตอร์โมบาย ท๊อป เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 นำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่มีฐานะยากลำบาก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ร่วมในกิจกรรมจำนวน 2 จุด ณ ศาลาประชาคมบ้านท่อสมาน ตำบลเตาปูน และศาลาวัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง และเยี่ยมพบปะครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนเพิ่มเติม รวมจำนวน 20 ครัวเรือน

        พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ในครั้งนี้ หวังว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย มีขวัญและกำลังใจ แสดงให้เห็นว่าคนจังหวัดแพร่ไม่ทอดทิ้งกัน รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเลื่อมล้ำและสร้างโอกาส

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก