ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุพรรณบุรี เชิญร่วมกิจกรรม“ศรีประจันต์ รันเหน่อ 2020”มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่ลงข่าว: 21/10/19

        สำนักงานสาธารณสุข อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กำหนดจัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “ศรีประจันต์ รันเหน่อ 2020” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วย ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เปิดรับสมัครจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท FUN RUN 5.8 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400.-บาท Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400.-บาท เช่นเดียวกัน และประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000.-บาท โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและเหรียญ

        สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “ศรีประจันต์ รันเหน่อ 2020” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ บึงลำควง ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอศรีประจันต์ (ในวันเวลาราชการ)หรือเฟสบุ๊ค Si Prachan Runner Mini Marathon 2020 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 09 7297 0385 , 09 2937 3023 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก