ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ลงข่าว: 21/10/19

           นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา จัดงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ 

          สำหรับนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ สยามรัฐสีมา  จัดแสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านจอ LED  พร้อมอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  การจัดแสดงองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน  ส่วนที่ 2 ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร" จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ  การแสดงเห่เรือจากกองทัพเรือและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ละครนอก และละครใน ส่วนที่ 3 ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน   จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม แสดงถึงวิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำก่อให้เกิดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่วนที่ 4 "เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย" นำเสนอวิถีไทยและสุดยอดอาหารไทยเลิศรส โดยในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดนิทรรศการ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมจนถึงวันที่  11 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 o.- 22.00 น.

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก