ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ระนอง จัดเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" ณ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ลงข่าว: 21/10/19

จังหวัดระนอง จัดเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเงินสวัสดิการแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนอง ปี พ.ศ.2560 

            วันที่ 20 ต.ค. 62 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานจัดเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเงินสวัสดิการแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนอง ปี พ.ศ.2560 โดยมี นายวรานนท์ เกลื่อนสิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดขึ้น 

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทำการมอบเงินสวัสดิการแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนอง ปี พ.ศ.2560 ซึ่งสนับสนุนโดย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,000 บาท ประกอบด้วย

            1. กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" วันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2560 จำนวนเงิน 54,000 บาท

            2. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์" วันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 จำนวนเงิน 176,000 บาท 

            3. กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 86,000 บาท

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก