ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "วันคนพิการ" ครั้งที่ 51

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

         สภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ การบำบัดรักษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562

          ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ "ดอกแก้วกัลยา" ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร และคนพิการทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ จังหวัดสตูลขอเชิญชวน ข้าราชการ และประชาชนให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" ตามแต่จะเห็นสมควร และขอความร่วมมือร่วมกันติด "ดอกแก้วกัลยา" ที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก